Kids Piyano StudioKids Piyano Studio


Gitar (Klasik, Elektro, Bas)


Klasik müziğin yanı sıra rock, jazz, pop müzik gibi birçok müzik türünde önemli yer tutan gitarı sevdirmek, ritim duygusunu geliştirmek, dünya müziklerinin seçkin örneklerini icra ederek farklı bir bakış açısı kazandırmak, gitar dersinin amaçları arasındadır.


Gitar dersleri yıl boyunca aşağıda yer alan çalışmaları kapsar.

  • Gitar tutuş teknikleri
  • Solfej armoni ve teorik bilgiler
  • Gamlar, arpejler, akorlar, egzersizler
  • Müzikal terimlerin öğrenilmesi
  • Seviyeye göre çeşitli etütler, parçalar
  • Gitarın tarihçesi, müzik dönemleri, Gitar repertuarı
  • Farklı müzik türlerine ait parçalar ile evrensel bir repertuvar oluşturmak