Enstrüman Eğitimi


Enstrüman Eğitimleri


Piyano Eğitimi

Piyano derslerinde uluslararası metotlar ve sistemler uygulanmaktadır. Öğrencilerin, teorik, teknik ve müzikal alanda gelişiminin sağlanması ve geniş bir repertuar oluşturması hedef alınmıştır. Uluslararası Sertifika Programları ve Uluslararası Yarışma ve Festivaller hedeflenerek öğrenciler bu doğrultuda yönlendirilmektedir.


Piyano dersleri yıl boyunca aşağıda yer alan çalışmaları kapsar:

 • Piyano Çalım Teknikleri
 • Repertuvar  Çalışması
 • Temel Müzik Teorisi, Solfej
 • Müzikal Çalışmalar


Gitar

(Klasik, Elektro, Bas)

Klasik müziğin yanı sıra rock, jazz, pop müzik gibi birçok müzik türünde önemli yer tutan gitarı sevdirmek, ritim duygusunu geliştirmek, dünya müziklerinin seçkin örneklerini icra ederek farklı bir bakış açısı kazandırmak, gitar dersinin amaçları arasındadır.


Gitar dersleri yıl boyunca aşağıda yer alan çalışmaları kapsar:

 • Gitar tutuş teknikleri
 • Solfej armoni ve teorik bilgiler
 • Gamlar, arpejler, akorlar, egzersizler
 • Müzikal terimlerin öğrenilmesi
 • Seviyeye göre çeşitli etütler, parçalar
 • Gitarın tarihçesi, müzik dönemleri, Gitar repertuarı
 • Farklı müzik türlerine ait parçalar ile evrensel bir repertuvar oluşturmak


Şan  ( Ses Eğitimi )

Şan eğitiminde şarkı söylemekten keyif alan ve belli müzikal olgunluğa ulaşan bireyler yetişir. Kökeni Fransızca'ya dayanan şan sözcüğü şarkı demektir. Şarkı söylemek; doğru teknikle, sesi yormadan belli kurallar ve disiplinler içerisinde bir eğitim sürecini kapsar. Hemen hemen herkesin deneyebileceği şan dersleri, bazı öğrenciler tarafından yetenek ve çok çalışma çerçevesinde daha ustaca bir hal alır ve virtüözlüğe ulaşabilir. Şan eğitimi sadece opera sanatına ait bir eylem değildir. Konuşmanın bir uzantısıdır ve bütün müzik türlerini kapsar. Şan eğitimi almak isteyen her birey bir şekilde amacına ulaşabilmekte, nitelikli, temiz ve doğru biçimde şarkı söyleyebilmektedir.


Şan dersleri yıl boyunca aşağıda yer alan çalışmaları kapsar:

 • Şarkı söylemenin temeli olan doğru nefes kullanımını sağlamak üzere, doğru nefes alma, diyafram kasını doğru çalıştırma ve nefesi doğru üfleyebilme konularında bilgi aktarımı ve uygulama,
 • Ses telleriyle hareket eden kasların çalışma prensiplerini anlatarak öğrenciyi bilgilendirme,
 • Ses kapasitesinin artırılması ve ses kontrolü sağlanması amacıyla piyano eşliğinde ses egzersizleri,
 • Öğrencinin ihtiyacına ve söylemek istediği türe göre şarkı seçimi ve repertuvar hazırlama


Keman

Keman derslerinde uluslararası geçerliliği olan Suzuki Metodu uygulanır. Uzman eğitmen kadrosunun ilk amacı öğrencilere keman enstrümanını sevdirmek ve müzikal yeteneklerini keşfetmektir. Bununla birlikte yaratıcılık duygularını ortaya çıkartmak, kemanın dünya müziğindeki yerini ve tarihsel sürecini aktarmak keman derslerinin amaçları arasındadır. 


Keman dersleri yıl boyunca aşağıda yer alan çalışmaları kapsar:

 • Keman ve yay (arşe) tutuş teknikleri
 • Gamlar, arpejler, egzersizler
 • Solfej armoni ve teorik bilgiler
 • Müzikal terimlerin öğrenilmesi
 • Seviyeye göre çeşitli etüdüler, parçalar
 • Seviyeye göre piyano eşlikli parçalar
 • Kemanın tarihçesi, müzik dönemleri, keman repertuarı


Flüt

Yan flüt derslerinde, enstrümanı tanıtmak ve sevdirmek, ritim ve müzikal gelişimi sağlamak, ulusal ve evrensel müziklerden örnekler sunmak, mesleğe yönelecek öğrencilere yol göstermek ve profesyonel bakış açısı sağlamak için çalışırız.


Flüt dersleri yıl boyunca aşağıda yer alan çalışmaları kapsar:

 • Flütün ve aksesuarlarının tanıtılması  
 • Flüt tutuş teknikleri
 • Diyafram ve nefes teknikleri
 • Gamlar, arpejler, egzersizler
 • Solfej armoni ve teorik bilgiler
 • Müzikal terimlerin öğrenilmesi
 • Seviyeye göre çeşitli etüdler, parçalar
 • Seviyeye göre yan flüt eşlikli parçalar
 • Flüt tarihçesi, müzik dönemleri, flüt repertuvarı


Çello

Çello eğitiminde öğrencilere enstrümanın temel eğitimiyle birlikte çello yay teknikleri, baskı ve metot eğitimi yaparız. Keman eğitimimizde olduğu gibi çello eğitimi için de Suzuki Çello Metodu kullanılmaktadır.


Çello dersleri yıl boyunca aşağıda yer alan çalışmaları kapsar:

 • Çellonun tarihi gelişimi ve sanattaki yeri,
 • Suzuki Metodunda yay kullanma ve parmak çalışması,
 • Çello için yazılmış etütlerle enstrüman hakimiyetin sağlanması,
 • Öğrencinin ihtiyacı ve yaptığı müzik türüne göre repertuvar belirleme ve uygulama