Çok Sesli Çocuk Korosu


Çoksesli Çocuk Korosu ( Festival Korosu )


Koro eğitimi; koroyu oluşturan bireylere sosyo-müzikal bir yaşam tarzı katmayı hedefler. Koro bünyesindeki her öğrenci hem müzikle iç içe olur, hem de bir topluluğun parçası haline gelir. Koro, öğrencilerin sosyal ortamlarındaki davranışsal becerilerinin geliştiği ve olgunlaştıkları önemli bir öğretidir.
Doğru nefes kullanımı, ses eğitimi, nota bilgisi, çok seslilik, birlikte ve solo şarkı söyleyebilme becerileri koro eğitimin temelinde yer alan çalışmalardır. Koro eğitimi, bu yetenekleri geliştirme ve öğrencilerde yer alan "sanatçı" yeteneklerini ortaya çıkartmak için oldukça etkili bir yöntemdir.
Koro dersleri yıl boyunca aşağıda yer alan çalışmaları kapsar:

  • Grup olabilme bilinci ve birlikte şarkı söylemenin temel kuralları konusunda bilgilendirme ve uygulama,
  • Oyunlarla doğru şarkı söylemenin kuralları olan diyafram kullanıme ve doğru nefesle şarkı söyleyebilme çalışmaları,
  • Koroda ses üretirken birbirini dinleme bilinci ve becerisi oluşturma,
  • Kanonlar ve eğlenceli şarkılarla çok sesliliğe giriş,
  • Birlikte şarkı söylemenin temel kurallarından olan, koro-şef-eşlik uyum çalışmaları,
  • Diksiyon, artikülasyon ve anlaşılırlık gibi müzikal dinamiklerin öğretilmesi,
  • Bir koroda bulunması gereken entonasyon, homojenlik ve koro tınısı becerilerinin kazandırılması,
  • Sahne disiplini ve sahne hakimiyeti koularının öğretilmesi ve uygulanması