logo

MOZART AKAEDEMİ 3. İZMİR POLİFONİK KOROLAR FESTİVALİ

MOZART AKADEMİ DERNEĞİ

3. İZMİR POLİFONİK KOROLAR FESTİVALİ BAŞVURU KOŞULLARI

İZMİR POLİFONİK KOROLAR FESTİVALİ

BAŞVURU FORMUNU DOLDURMAK İÇİN TIKLAYINIZ..


GENEL HEDEF:

Çağdaş toplumlarda, evrensel müzik kültürünün ayrılmaz bir parçası olan çoksesli koro müziği türünün, ülkemizde daha da gelişip yaygınlaşmasını sağlamak ve böylece ulusumuzun evrensel ve ulusal müzik kültürünü ve zevkini geliştirmek.
ÖZEL HEDEFLER:

Müziği meslek olarak seçmeyen ama onu yaşayıp yaşatmak isteyenler başta olmak üzere, her yaş ve düzeyde koroyu desteklemek, konserler, band kayıtları, CD, radyo-TV yayınları, söyleşi ve benzeri etkinliklerle birey ve toplum bazında polifonik müziğe hizmet etmek, koro müziği sipariş ya da yarışmaları yaparak yeni yapıtların elde edilmesini özendirmek ve seslendirilmelerine katkı sağlamak,

FESTİVAL TARİHİ ve YERİ:
Festival 8-9-10-11  Haziran 2017 tarihlerinde,gerçekleşecektir. Festivalin yapılacağı salondan henüz resmi

 

FESTİVAL ŞARTNAME:
1-) 2. İzmir Polifonik Korolar Festivali, resmi veya özel eğitim kurumları, sivil toplum kuruluşları ve serbest olarak çalışan, amatör veya profesyonel tüm çoksesli çocuk, gençlik ve yetişkin korolarına açıktır.
2-) Festivale katılacak koroların, koro üye sayısında bir sınırlama yoktur.
3-) Festivale katılan her koroya, katılımıyla ilgili olarak sertifika verilecektir.
4-) Korolar eşlik için piyano dışında kullanacakları enstrümanları kendileri temin edeceklerdir.
5-) Korolar kendilerine bildirilen prova ve konser programına uymak zorundadır.
6-) Korolar siyasi görüşleri simgeleyen, bayrak,afiş, flama ve benzeri görsel malzeme kullanamaz, slogan atamaz, siyasi logo ve slogan basılı giysi kullanamazlar.
7-) Festivale katılan her koro, çeşitli başarı kriterlerinden biriyle ödüllendirilir.
8- ) Festivale katılacak koroların, başvuru formunu en geç 17 NİSAN 2017 tarihine kadar Mozart Akademi merkezine elden veya internet yoluyla mozartakademi.izmirkorofest@gmail.com adresine ulaştırmaları gerekmektedir. Festival formunda belirlenen evrakların gönderilmesi zorunludur.
9-) Festival Kayıt Formundaki “Seslendirilecek Eserler” bölümünün sıralı ve eksiksiz olarak doldurulması zorunludur.
10-) Koro toplulukları sahne performansları, parça araları, alkış vb. dahil olmak üzere toplam 10 ile 20 dakika ile sınırlıdır. Programda belirtilen süreyi aşan koroların süre aşımına izin verilmeyecektir.
11-) Önceden bildirmeksizin, sırası geldiğinde hazır bulunmayan korolar etkinlik şanslarını kaybederler.
12-) Tüm katılımcıların yol- konaklama ve yemek masrafları kendilerine aittir.
13-) Festivale katılacak koroların, kendilerine bildirilen yarışma saatinden en az 1 saat önce konser salonunda hazır bulunmaları gerekmektedir.
14-) Konser sırasında fotoğraf çekmek ve ses kaydı almak kesinlikle yasaktır.
15-) Festivale katılım ücretlidir. Her koro için katılım bedeli 200 TL olarak belirlenmiştir. Kayıt ücreti İş Bankası Konak Şubesi Mozart Derneği adına, İşbankası  Hesap No.        : 3401- 1090579

Banka IBAN No.      : TR96 0006 4000 0013 4011 0905 79 nolu hesaba yatırılacaktır.


BAŞVURU KOŞULLARI:

Festival ile ilgili tüm duyurular mozartakademi.com web sitesi duyurular bölümü ve facebook hesabından duyurulacaktır..
Başvuruda istenilen belgeler;
a.Festival başvuru formu,(Eksiksiz doldurulacaktır)
b.Festival Kayıt Formu (aşağıdaki örnekteki gibi doldurulacaktır. )
c. Festival katılım ücretinin yatırıldığına dair makbuz.

FESTİVALE İLİŞKİN KURALLAR:

1.Tüm katılımcıların, festivalin ruhuna ve amaçlarına aykırı düşecek, diğer katılımcıları üzebilecek davranışlardan kaçınmaları gerekmekte, katılımcıların diğer koroları dinlemeleri ve festivaldeki diğer etkinliklere de katılmaları beklenmektedir.
2.Festivale katılan korolar, dernek tarafından belirlenen ve kendilerine bildirilen yer ve zamanlarda dinleti yapmak zorundadırlar.
3.Her koronun değerlendirilmesinde yalnızca kendi dinletisinde gösterdiği sanatsal özellikler dikkate alınır. Diğer korolar ile kıyaslama yapılması söz konusu değildir.
4.Koroların festivalde yorumlayacakları yapıtlara ilişkin her türlü sorumluluk kendilerine aittir.
5.Festival kapsamında düzenlenen dinleti ve gösterilerin her türlü telif ve gösterim hakkı Mozart Derneği’ne aittir. Festivalde elde edilen her türlü gereç ve veri derneğin yazılı izni olmadan kullanılamaz.
6.Festivalin ödüllerinin verildiği son günkü Ödül Töreninde, her koronun en az bir temsilci ile katılması ZORUNLULUKTUR. Ödül törenine temsil edilmeyen koronun ödülü iptal edilir ve şenlikte yer almamış olarak değerlendirilir.

ŞENLİK KAPSAMINDAKİ ETKİNLİKLER:
.
1.Şenlik içerisinde, şenliğin amaçlarına uygun sempozyum, çalıştay, gösteri vb.gibi etkinlikler ile özel dinletiler düzenlenmesi tasarlanmaktadır.
ÖDÜLLER :
Festivalde yer alan korolar, Festival Değerlendirme Kurulu tarafından birbirleriyle yarışmaksızın, kendi dinletilerinde sergiledikleri sanatsal özelliklere göre değerlendirmeye tabi tutulur. Değerlendirme sonucunda aşağıda belirtilen 17 ayrı sanatsal ölçütten en yüksek puan aldığı ölçüt dalında sanatsal olarak ödüllendirilmektedir. Bu sanatsal ödüller arasında herhangi bir önemlilik sıralaması söz konusu değildir. Her ödül birbiriyle eşit sanatsal değerdedir.

NOT: Bu yıl festivalde katılımcı korolar özel ödül

Değerlendirmeler sonucunda verilecek ödüller: (ABC’sel sıraya göre)
*Caz-Ritmik Caz yorumlamada başarı ödülü,
*Çoksesliliğe katılımda başarı ödülü,
*Çağdaş yapıt yorumlamada (20.yy sonrası, atonal – anarmonik) başarı ödülü,
*Çalgı eşlikli yapıt yorumlamada başarı ödülü,
*Çocuk şarkısı yorumlamada başarı ödülü,
*Diksiyon – artikülasyon, anlaşılırlık başarı ödülü,
*Entonasyon , homojenlik ve koro tınısı başarı ödülü,
*Halk müziği yorumlamada başarı ödülü,
*Madrigal yorumlamada başarı ödülü,
*Müzikalite – müzikal dinamikler başarı ödülü,
*Program zenginliği ve çeşitlilikte başarı ödülü,
*Ritmik beraberlik, ritmik uyum başarı ödülü,
*Sahne hakimiyeti, koro disiplini ve görünümde başarı ödülü,
*Solo’ lu yapıt yorumlamada başarı ödülü,
*Üç ya da daha çoksesli Çocuk Şarkısı yorumlamada başarı ödülü,
*Yapıtı yorumlamada koro-şef uyumu başarı ödülü,
Ayrıca, şenliğe destek veren kurum ve kuruluşlar da kendilerince uygun gördükleri korolara “Özel Özendirme Ödülleri” vermektedirler. Bu ödülleri kurumlar, kendi değerlendirmelerine göre belirledikleri korolara vermektedirler.

FESTİVAL DÜZENLEME KOMİTESİ:
İlhan AKYUNAK
Aslı Giray AKYUNAK
İlhan CİNPİR
Fatma CİNPİR

(Soyadı alfabetik sırasına göre yazılmıştır.)

FESTİVAL İLETİŞİM ADRESİ:

Mozart Akademi Derneği

Kültür Mah. Dominik Cad. Şevket Özçelik Sok. No:11 D: 2
232 465 00 34

İlhan CİNPİR: 0 506 399 78 59
İlhan AKYUNAK: 0 505 561 03 28

Kayıt Formu için E-posta: mozartakademi@gmail.com

 

Web Tasarım